Pozemkové spoločenstvo, kolchoz - urbariát, Hubošovce